រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ ជូនដំណឹងស្តីពី​ ​ការប្រកាសអាសន្នកម្រិតកំពស់ទឹក នៃទំនប់ពាមឃ្លៃ និងទ្វារទឹករលាំងជ្រៃ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​