(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ចុះពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវ ស្ពាន រងផលប៉ះពាល់ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង នៅផ្លូវជាតិលេខ៣ លេខ២ និងផ្លូវលេខ២០