(វីដេអូ)៖ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំត្រីមាសទី៣ និងលើកទិសដៅបន្តសម្រាប់ត្រីមាសទី៤