ជនជាប់ឃុំ ដែលជម្លៀសចេញពីពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយសារតែទឹកជំនន់ បានមកដល់ខេត្តសៀមរាបហើយ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ —

ជនជាប់ឃុំចំនួន ៨១១នាក់ ក្នុងចំណោម ១ ៦១៣ នាក់ ដែលត្រូវជម្លៀសចេញពីពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយសារតែទឹកជំនន់ បានមកដល់ខេត្តសៀមរាបហើយកាលពីម៉ោង ៦និង២០ល្ងាច ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ តាមរថយន្តក្រុងចំនួន ១៧គ្រឿង។

រូបថត៖ ឃុត សៅ