រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារប្រាប់ពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន ជាពិសេស អ្នករស់នៅតាមដងស្ទឹងសែន និងតាមដងទន្លេមេគង្គ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត