បទ ៖ ត្រៃលៀង ត្រៃធំ បានបុណ្យដូចគ្នា

បទ ៖ ត្រៃលៀង ត្រៃធំ បានបុណ្យដូចគ្នា
ច្រៀងដោយ ៖ លោក អ៊ឹង ប៊ុនលាភ និង កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក សាន សុធា និង លោក ម៉េត វណ្ណី
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ផ្នែកសម្លៀកបំពាក់ ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា