បទ ៖ កឋិនម៉ែពុកខ្ញុំ

បទ ៖ កឋិនម៉ែពុកខ្ញុំ
ច្រៀងដោយ ៖ លោក សៀម សៀម និង អ្នកនាង សួរ ស្រីមុំ
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ ហួត ហួន
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ស៊ីវ សុខខឿន
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក សាន សុធា និង លោក ម៉េត វណ្ណី
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ផ្នែកសម្លៀកបំពាក់ ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា