ស្ថានទូតជប៉ុនសម្ដែងការសោកស្ដាយ ចំពោះគ្រោះទឹកជំនន់កើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជា