រដ្ឋបាលបន្ទាយមានជ័យប្រកាសផ្អាករថយន្តធុនធំគ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ៥ ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកព្រំប្រទល់ខេត្តបាត់ដំបង

https://youtu.be/amNgNQ5sw1U