ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មី ហើយមិនមានជាសះស្បើយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត