បទ ៖ បុប្ផាបណ្តូលចិត្ត (មរតកដើម)

បទ ៖ បុប្ផាបណ្តូលចិត្ត (មរតកដើម)
ច្រៀងឡើងវិញដោយ ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី និង លោក សាន សុធា
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា