ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរ និងប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដោយគ្រោះធម្មជាតិ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត