បទយកការណ៍«ក្រុមហ៊ុនដំណាំឈើចិនបង្កើនលទ្ធភាពរកចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តក្រចេះ»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង.មុន្នីរ៉ា