ទីបំផុតលោក ដូណាល់ ត្រាំ «ជាសះស្បើយទាំងស្រុងពីកូវីដ-១៩» និងអាចចូលរួមវេទិកានានា នៅចុងសប្តាហ៍នេះ!

https://youtu.be/VPiy-qWKxGg