(វីដេអូ)៖ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តក្រចេះ គ្រងពលីសាងសង់អគារស្នាក់ការ ដើម្បីពង្រឹងការងាររបស់ខ្លួន នៅក្នុងក្រុងក្រចេះ