(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ឱម យិនទៀង បើកសិក្ខាសាលា ស្ដីពីការគ្រប់គ្រង ការចាត់ចែង និងការរឹបអូសផលនៃបទល្មើស