ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មី 01នាក់និងមិនជាសះស្បើយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត