(វីដេអូ)៖ ផ្សារទំនើបអ៊ីអន៣ ធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ាន​ បានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជាផ្លូវការហើយ