ក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំឱ្យពង្រឹងការធ្វើចត្តាឡីស័កដើម្បីចូលរួមការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ចូលក្នុងសហគមន៍

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត