ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសមិនរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មី និងជាសះស្បើយ០១នាក់

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត