(វីដេអូ)៖ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចុះត្រួតពិនិត្យជំនន់ទឹកភ្លៀង ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ និងខណ្ឌកំបូល