អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង ៖ រីករាយជ្រះថ្លាបុណ្យកឋិនទាន

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង ៖ រីករាយជ្រះថ្លាបុណ្យកឋិនទាន
ច្រៀងដោយ ៖ លោក កែប ផេង និង លោកស្រី អ៊ុក សូផា
និពន្ធអត្ថបទ ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ជា វិចិត្រ
គ្រប់គ្រងការផលិត ៖ លោកជំទាវ ឈឹមពៅ សុកាន់ឌី អគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិ
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា