បទយកការណ៍ស្ដីពី«អាជ្ញាធរគ្រប់ខេត្តក្រុងនៅតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់គ្រងជំនន់ទឹកភ្លៀងរហូតដល់ចុងខែតុលា»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយលោកស្រី សន សាវិន