សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បញ្ជាក់ថា ៩ខែ ឆ្នាំ២០២០ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថយចុះជាង២៣%