អនុប្រធានទី១ អាជ្ញាធរមីន បញ្ជាក់ថា កម្ពុជានៅសល់ផ្ទៃដីរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រាប់បែកចង្កោមប្រមាណជាង ៧៤៣ គីឡូម៉ែត្រក្រឡា