បទយកការណ៍ស្តីពី«បញ្ហាប្រឈមនៃការធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា