ព្រះហាក្សត្រកម្ពុជា ផ្ញើព្រះរាជសារជូនប្រធានាធិបតី ស៊ី ជិនពីង ក្នុងការឱកាសខួបលើកទី៧១ នៃការបង្កើតសារធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន