(វីដេអូ)៖ មន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលា បើកកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូលើកទី១ ជាមួយមន្ទីរពេទ្យប្រជាជន ខេត្តស៊ីឈួន