បទយកការណ៍ស្តីពី«ប្រជាពលរដ្ឋថ្លែងអំណរគុណប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសសម្រេចផ្តល់កញ្ចប់ថវិកាស្ថាបនាផ្លូវចំនួន៣៨ខ្សែក្នុងខេត្តសៀមរាប »

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោកស្រីធៀង ស្រីមុំ