មូលនិធិកំពូលមហាសេដ្ឋីអាមេរិក Bill Gates ជួយគាំទ្រ WHO ក្នុងការផលិតឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកកូរ៉ូណារហ័ស និងមានតម្លៃថោក