កាកសំណល់ខុសច្បាប់ចំនួន ២១កុងតឺន័រ ត្រូវបានស្រីលង្កាបញ្ជូនត្រឡប់ទៅចក្រភពអង់គ្លេសវិញ

https://youtu.be/o8RwAZdU6yg