ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ០១នាក់

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត