បទយកការណ៍ស្ដីពី «សម្រស់ធម្មជាតិស្រស់ត្រកាលនៃភ្នំឱរ៉ាល់ជាប្រភពទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយលោកស្រី សន សាវិន