ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ប្រកាស​ថា​ ​មានករណី​សង្ស័យ​វិជ្ជមាន​កូវីដ​១៩ថ្មី​០១នាក់​ និង​មិនមានករណីជាសះស្បើយ​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​