អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ ការពន្យារពេលបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០​ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​