(វីដេអូ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ ធ្វើការណែនាំដល់ម្ចាស់មូលដ្ឋាន អាជីវកម្ម សេវាកម្មទេសចរណ៍ អោយបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន​ និងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ដើម្បីចៀសវាងនូវគ្រោះថ្នាក់​ជាយថាហេតុ