រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គ្រោងចំណាយថវិកាចំនួន៣០ម៉ឺនដុល្លាអាម៉េរិក សម្រាប់សាងសង់អគារមន្ទីពិសោធន៍ធ្វើតេស្ដរកមេរោគកូវីដ-១៩ ថ្នាក់តំបន់ ក្នុងខេត្តសៀមរាប

https://youtu.be/i3tVUT55_Do