ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ប្រកាស​ថា​ ​មិនមានករណីជាសះស្បើយ​ និងមិនមានករណី​វិជ្ជមាន​កូវីដ​១៩ថ្មី​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​