ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី៤ អាណត្តិទី៣

AKP កំពង់ឆ្នាំង ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម ឡុង ឈុនឡៃ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងលោក ហេង ពិទូ អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី៤ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នៅសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

រូបថត៖ AKP-កំពង់ឆ្នាំង