សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែននឹងចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាទូទៅនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី 75 ចាប់ពីថ្ងៃទី 22-25 ខែកញ្ញា តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ