ក្រសួងអប់រំ ណែនាំ ស្ដីពីការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្នុងដំណើរការ បាក់ឌុប សម័យប្រឡង ២១ ធ្នូ ២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត