បទយកការណ៍ស្តីពី«សហគមន៍ អេកូទេសចរណ៍ ធម្មជាតិ កំពង់ភ្លុក ខេត្តសៀមរាបជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញ»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោកស្រីធៀង ស្រីមុំ