អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង ៖ វិនាស១២កង

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង ៖ វិនាស១២កង
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជា សុភឺន និង អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី
និពន្ធអត្ថបទ ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ជា វិចិត្រ
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា