(វីដេអូ)បទយកការណ៏៖ ទិដ្ឋភាពពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌនៅវត្តនិគ្រោធវ័នគល់ទទឹង