បទ ​៖ ធ្វើបុណ្យខែភ្ជុំជួបជុំសន្តាន

បទ ៖ ធ្វើបុណ្យខែភ្ជុំជួបជុំសន្តាន
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា និង កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
កាត់ត ៖ លោក ឃិន គីមសេង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា