រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំដល់អភិបាលរាជធានីខេត្តឱ្យពង្រឹងទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺផ្តាសាយធំ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុជា៖លោកចេមហួត