(វីដេអូ)កម្មវិធីទីក្រុងល្អ ចរាចរណ៍មានសុវត្ថិភាព ប្រធានបទ៖ «ការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍​នៅចំណុចដើមទី ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌ» ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០