ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ០១នាក់ ត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត