បទ ៖ ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣

បទ ៖ ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣
ច្រៀងដោយ ៖ កញ្ញា ផន ស្រីឃួច
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក ណាំ សុធា
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រ៉ុងសេរីវណ្ណ
ថតនិងកាត់ត ៖ ធារ៉ា+សុធា+វណ្ណី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា