បទ ៖ ប្រយោជន៍នៃដើមត្នោត

បទ ៖ ប្រយោជន៍នៃដើមត្នោត (មរតកដើម)
ច្រៀងជាថ្មីដោយ ៖ អ្នកនាង ជា ស្រីលីស
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក ស៊ីវ សុខខឿន
ដឹកនាំសម្តែង ៖ លោក ហុង ប៊ុនណា
កាត់ត ៖ លោក ឃិន គីមសេង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា